Mária Blahutová soprano drammatico d’’agilità
Aktuálne koncertné projekty •Veľkí majstri a ľudová pieseň (piesňový recitál)  z nemecky a slovansky hovoriaceho milieu večerné, cigánske a alpské piesne, ako aj porýnske, slovenské a ruské ľudové piesne A. Alabiev, F.M. Bartholdy, J. Brahms, L. Delibes, A. Dvořák, G. Mahler, M. Reger, J.G. Rheinberger, G. Rossini, M. Schneider-Trnavský, F. Schubert, C.M. von Weber (Polovica programu je venovaná slovanskému repertoáru.)  •Coloratura v piesni (piesňový recitál)  A. Adam, A. Alabiev, V. Bellini, J. Benedict, G.Bizet, T. Brown, Ch. W. Cadman, C. Debussy, L. Delibes, E. dell’ Acqua, G. Donizetti, S. Donaudy, K.A. Eckert, E. Gelli, G. Mahler, G. Meyerbeer, M. Moszkowski, F. Paër, G.M. Rimskij-Korsakov, G. Rossini, C. Saint-Saëns, F. Schubert, I. Stravinskij, R. Strauss  •Keď  sa pieseň 2x modlí (piesňový recitál I, II)  Klenoty zo (slávnostného) sakrálneho piesňového repertoáru C.Ph.E. Bach, J.S. Bach, F.M. Bartholdy, L. v. Beethoven, J. Brahms, P. Cornelius, A. Dvořák, G. Fauré, A.C. Gomes, J. Haydn, A. Honegger, F. Liszt, G. Mahler, J. Marx, J. Massenet, G. Meyerbeer, J. Raff, S. Rachmaninov, M. Ravel, M. Reger, F. Schubert, R. Schumann, R. Strauss, I. Stravinskij, W. Taubert, F.P. Tosti, G. Verdi, H. Wolf  •Chiaroscuro v Tanci Koloratúry (árie a piesne) virtuózne rarity árie a piesne so zápalistou súhrou farieb a rytmov - G. Donizetti, A. Alabiev, G. Bizet, L. Varney, J. Massenet, L. Delibes, A. Dvořák, M. Schneider-Trnavský  •Mozart a Belcanto (áriový recitál) "Aria di bravura" z obľúbených opier: Die Zauberflöte, Die Entführung aus dem Serail, I Masnadieri, Lucia di Lammermoor, Mireille, La Traviata  •Leiden schafft Oper (áriový recitál) oduševnené árie - W. A. Mozart, G. Rossini, V. Bellini, A. Boito, N. Rimskij-Korsakov  •Modlitba v opere (áriový recitál I, II) operné modlitby - L. van Beethoven, G. Donizetti, F. v. Flotow, S. Gastaldon, A.C. Gomez, A. Honegger, L. Janáček, P. Mascagni, F. Poulenc, G. Puccini, H. Purcell, G. Rossini, R. Schumann, G. Verdi, C.M. v. Weber  •Znejúce pašiové obrazy (árie a piesne) strhujúce árie a piesne s pašiovou tematikou - A. Stradella, J.S. Bach, G.F. Händel, C.H. Graun, L. Boccherini, W.A. Mozart, J. Haydn, L. van Beethoven, G. Rossini, G. Donizetti, S. Mercadante, G. Verdi, Ch. Gounod, J. Massenet, G. Fauré, H. Wolf, A. Rubinstein, M. Duruflé, P. Stopford  •Vita Voce (komorná hudba) Soprán - Husle - Hoboj - Organ brilantné árie - J.S.Bach, W.A. Mozart, G. Meyerbeer, G. Donizetti, J. Benedict, G. Verdi  •GalaÁrie starých majstrov (komorná hudba)  Soprán - 2 Huslí - Baroková Flauta - Hoboj - Organ  virtuózne árie - G.F. Händel, N. Jommelli, F. Schubert, A. Vivaldi  •Vibráto duše (áriový recitál & komorná hudba) Soprán - Husle/Trúbka - Organ/Klavír  belcantové árie - V. Bellini, Ch. Gounod, G. Verdi, C. Saint-Saëns, árie pre soprán, husle a organ/klavír - J.S. Bach, W.A. Mozart, J. Benedict, P. Mascagni, alebo árie pre soprán, trúbku a organ - A. Scarlatti, G.F. Händel  •Trio Klang Zauber (komorná hudba) Koncerty v obsadení Soprán - Hoboj - Organ Koncerty v obsadení Soprán - Trúbka - Organ  rôznorodé programové konštelácie Bohatá koncertná ponuka svetských a cirkevných diel, ako aj úprav pre soprán, hoboj a organ - A. Vivaldi, J.D. Zelenka, J.S. Bach, G.F. Händel, W.A. Mozart, J.L. Eybler, F. Paër, L. Cherubini, F. M. Bartholdy, C. Franck, A. Adam, B.Smetana, S. de Lange, M. Reger, G. Puccini, J. Loithaler, E. Morricone ... Domine Deus, Rex coelestis				 A. Vivaldi Ave Deus recondite						  J. D. Zelenka široký výber							  J. S. Bach široký výber				 			  G. F. Händel Ruhe sanft, mein holdes Leben			  W. A. Mozart Vorrei spiegarvi, oh Dio!					  W. A. Mozart Er ist’s Gott selbst in Fleisches Hülle		  J. L. Eybler Ave Maria							  L. Cherubini Meine Seele dürstet nach Gott			  F. M. Bartholdy Minuit, chrétiens                                         A. Adam Hajej můj andílku						  B. Smetana Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr	  S. de Lange Salve Regina							  G. Puccini Nella fantasia						  	  E. Morricone ...				 Bohatá koncertná ponuka svetských a cirkevných diel, ako aj úprav pre soprán, trúbku a organ - M.A. Charpentier, H. Purcell, A. Scarlatti, J.S. Bach, G.F. Händel, B. Galuppi, W.A. Mozart, J. Haydn, C. Franck, A. Adam, W. B. Molique ... Gloria in excelsis Deo                                      	M. Charpentier Jauchzet Gott in allen Landen a Alleluja           	J. S. Bach Mein gläubiges Herze                                      	J. S. Bach Let the bright Seraphim                                   	G. F. Händel Eternal Source of Light Divine                         	G. F. Händel Alle voci del bronzo guerriero                           	G. F. Händel Sound the Trumpet                                          	H. Purcell Hark! The ech’ing Air                                      	H. Purcell To Arms, to Arms, heroic Prince                        	H. Purcell Si suona la tromba                                            	A. Scarlatti Mio tesoro per te moro                                       	A. Scarlatti In terra la guerra                                              	A. Scarlatti Alla tromba della Fama                                      	B. Galuppi I will extol thee, my God, o King				W. B. Molique Minuit, chrétiens                                             	A. Adam …  •Duety pre Soprán a Bas Ponuka cirkevných duetov pre soprán a bas na liturgické, ako aj koncertné účely duetový partner - Ján Blahuta (hlboký bas) Holde Gattin				J. Haydn Lauda Sion Salvatorem		L. Cherubini Ave Maria 				G. Donizetti       Minuit, chrétiens 			A. Adam/J. Blahuta Panis Angelicus 			C. Franck Ave Maria 				C. Franck Agnus Dei 				L. Delibes Sub tuum praesidium 		C. Saint-Saëns   Teach Me, Lord			L. McGlohon ...  
V rámci našich koncertov a vystúpení využívam podľa záujmu a potreby (napr. v koncertnej sále, či v chráme bez adekvátneho nástroja) vlastný transportovateľný truhlicový organ s dvoma manuálmi a pedálom (so samostatným pedálovým registrom).  Jedinečná atmosféra našich komorných koncertov je osobitne umocnená píšťalovým nástrojom - špeciálnym truhlicovým organom s ôsmimi registrami. Ide o dvojmanuálový nástroj s pedálom, ktorého šestnásťstopový register Basson 16’ je vstavaný do organovej lavice. Interpretačné možnosti sú rozšírené aj vďaka jazykovému registru Regaal 8’ na druhom manuáli. Zvuk organa sa vyznačuje teplou farbou s voluminóznym účinkom. Tento pozoruhodný koncept umožňuje interpretáciu i tej organovej literatúry, ktorá je komponovaná pre väčšie chrámové organy.