Mária Blahutová soprano drammatico d’’agilità
Mária Blahutová  vstúpila na profesionálnu hudobnú dráhu netradične. Po dosiahnutí lekárskeho diplomu na Komenského Univerzite v Bratislave sa rozhodla pre štúdium cirkevnej hudby a pôsobila ako liturgická organistka vo viacerých významných viedenských chrámoch. Paralelne k činnosti na poli cirkevnej hudby si vybrala ako svoju hlavnú cestu spevácke umenie a študovala sólový spev na viedenskom Praynerovom konzervatóriu. Po viacročnom vynútenom ústraní zo zdravotných dôvodov sa navrátila k intezívnemu pokračovaniu v štúdiu, pričom navštevovala privátne hodiny vo Viedni, v Berlíne a Mníchove. Cenné skúsenosti nazbierala taktiež v rámci majstrovských kurzov (o. i. u Ildikó Raimondiovej, Hartmuta Kronesa, Davida Jonesa). Rozhodujúcim podnetom sa pre umelecký vzostup sólistky napokon stal jej hlboký záujem o tradíciu a metódy starej talianskej speváckej školy. Mimoriadne inšpirujúcim zdrojom sú pre ňu autori ako P. F. Tosi, G. Mancini, A. M. Pellegrini Celoni, G. Concone, M. García II, F.  Lamperti, G. B. Lamperti, M. Marchesi, D. Stanley, J. Wilcox, E. Herbert - Caesari, D. Bloem - Hubatka, F. Husler a Y. Rodd - Marling, J. Stark, J. Kesting. Svedectvom čulej sólistickej koncertnej činnosti sú jej vystúpenia v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Španielsku a na Slovensku. Jej repertoár so záberom od baroka až po modernu má ťažisko v lyrickom a dramatickom koloratúrnom fachu. Popri exponovaných mozartovských roliach predstavujú fokus jej interpretácie portréty belcantových scén šialenstva a zwischenfach party Verdiho hrdiniek. Umelkyňa, vďaka svojim osobitým hlasovým atribútom, disponuje ľahkosťou i pri zvládaní mimoriadne náročných výrazových faziet, ako sú vycibrený jemnocit alebo dramatická prieraznosť.  K jej angažmá rovnako patrí pravidelná prezentácia rozličných piesňových programov. Neodmysliteľnou súčasťou sólistických vystúpení Márie Blahutovej sú tiež slávnostné liturgické príležitosti a sakrálne koncerty.  Pri komorných koncertných projektoch sa s osobitnou záľubou sústreďuje na virtuózne rarity, ako sú zriedkavo interpretované operné a koncertné árie. Prezentuje sa v rôznych formáciách a popritom spolupracuje s renomovanými hudobníkmi, ako aj ensamblami (doposiaľ o.i. s členmi orchestra Tonkünstler-Orchester, orchestra Viedenskej štátnej opery a ďalších reprezentatívnych viedenských orchestrov, orchestra Bühne Baden, orchetra SND). Jej koncertná činnosť je  mimoriadnou mierou preniknutá tvorivou spoluprácou s jej manželom, organistom a korepetítorom Jánom Blahutom.  Tohto času patria medzi jej exkluzívne komorné projekty koncertné série  Trio Klang Zauber, Vita Voce, GalaÁrie starých majstrov, Modlitba v opere, Vibráto duše, Mozart a Belcanto,  Chiaroscuro v tanci koloratúry,  Leiden schafft Oper,  Veľkí majstri a ľudová pieseň,  Keď sa pieseň 2x modlí a mimokoncertná séria Na počiatku bolo Slovo plné Hudby. Popri celoživotnom zanietení pre umelecký prednes jej obzvlášť leží na srdci i charitatívna misia v oblasti zdravotného poradenstva a starostlivosti.