Mária Blahutová soprano drammatico d’’agilità
Mária Blahutová  vstúpila na profesionálnu hudobnú dráhu netradične. Po dosiahnutí lekárskeho diplomu na Komenského Univerzite v Bratislave sa rozhodla pre štúdium cirkevnej hudby a pôsobila ako liturgická organistka vo viacerých významných viedenských chrámoch. Paralelne k činnosti na poli cirkevnej hudby si vybrala ako svoju hlavnú cestu spevácke umenie a študovala sólový spev na viedenskom Praynerovom konzervatóriu. Po viacročnom vynútenom ústraní zo zdravotných dôvodov sa navrátila k intezívnemu pokračovaniu v štúdiu, pričom navštevovala privátne hodiny vo Viedni, v Berlíne a Mníchove. Cenné skúsenosti nazbierala taktiež v rámci majstrovských kurzov (o. i. u Ildikó Raimondiovej, Hartmuta Kronesa, Davida Jonesa). Rozhodujúcim podnetom sa pre umelecký vzostup sólistky napokon stal jej hlboký záujem o tradíciu a metódy starej talianskej speváckej školy. Mimoriadne inšpirujúcim zdrojom sú pre ňu autori ako P. F. Tosi, G. Mancini, A. M. Pellegrini Celoni, G. Concone, M. García II, F. a G. B. Lamperti, M. Marchesi, D. Stanley, J. Wilcox, E. Herbert-Caesari, D. Bloem-Hubatka, F. Husler a Y. Rodd-Marling, J. Stark, J. Kesting. Svedectvom čulej sólistickej koncertnej činnosti sú jej vystúpenia v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Španielsku a na Slovensku. Jej repertoár so záberom od baroka až po modernu má ťažisko v lyrickom a dramatickom koloratúrnom fachu. Popri exponovaných mozartovských roliach predstavujú fokus jej interpretácie portréty belcantových scén šialenstva a zwischenfach party Verdiho hrdiniek. Umelkyňa, vďaka svojim osobitým hlasovým atribútom, disponuje ľahkosťou i pri zvládaní mimoriadne náročných výrazových faziet, ako sú vycibrený jemnocit alebo dramatická prieraznosť.  K jej angažmá rovnako patrí pravidelná prezentácia rozličných piesňových programov. Neodmysliteľnou súčasťou sólistických vystúpení Márie Blahutovej sú tiež slávnostné liturgické príležitosti a sakrálne koncerty.  Pri komorných koncertných projektoch sa s osobitnou záľubou sústreďuje na virtuózne rarity, ako sú zriedkavo interpretované operné a koncertné árie. Prezentuje sa v rôznych formáciách a popritom spolupracuje s renomovanými hudobníkmi, ako aj ensamblami (doposiaľ o. i. s členmi orchestra Tonkünstler-Orchester, orchestra Viedenskej štátnej opery a ďalších reprezentatívnych viedenských orchestrov, orchestra Bühne Baden, orchestra SND). Jej koncertná činnosť je  mimoriadnou mierou preniknutá tvorivou spoluprácou s jej manželom Jánom Blahutom. Tohto času patria medzi jej exkluzívne komorné projekty koncertné série Trio Klang Zauber,  Vita Voce, GalaÁrie starých majstrov, Modlitba v opere, Vibráto duše, Mozart a Belcanto,  Chiaroscuro v tanci koloratúry, Leiden schafft Oper, Veľkí majstri a ľudová pieseň,  Keď sa pieseň 2x modlí a mimokoncertná séria Na počiatku bolo Slovo plné Hudby. Popri celoživotnom zanietení pre umelecký prednes jej obzvlášť leží na srdci i charitatívna misia v oblasti zdravotného poradenstva a starostlivosti.